Join the community!

21 december 2016, 10.43

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van een goede implementatie voor het welslagen van innovaties in de dagelijkse praktijk. De kennis over belangrijke thema’s rond implementatie zoals invoerstrategieën, impact meten en leiderschap is daardoor exponentieel gegroeid. Die hoeveelheid aan kennis is fantastisch, alleen is het voor een individu zoals jij en ik soms best lastig om de juiste kennis te vinden, te weten hoe die kennis het beste ingezet kan worden voor het beantwoorden van je eigen vraag en op de hoogte te blijven van alles wat er speelt. Om op een grote schaal personen gebruik te kunnen laten maken van bestaande kennis over implementatie, én om samen meer kennis te genereren, zijn er daarom diverse lokale en internationale implementatienetwerken opgericht.

Nederlands netwerk

In Nederland zijn verschillende netwerken actief om kennis over implementeren te delen. Eén van die netwerken is het Nederlands Implementatie Collectief (NIC). Het NIC is opgericht in 2014 om de bewustwording te vergroten in de jeugdhulp en publieke gezondheidszorg dat evidence-based implementeren van belang is. Het NIC is opgericht door het Nederlands Jeugdinstituut, de Hogeschool van Amsterdam, TNO en het Trimbos-instituut en er zijn +/-152 leden. Het NIC heeft een online werkgroep waarop kennis wordt gedeeld en organiseert twee landelijke interactieve bijeenkomsten per jaar waarin (inter)nationale kennis over verschillende aspecten van evidence-based implementeren. Het NIC kent tevens een actieve verbinding met het European Implementation Collaborative. De Week van de Implementatie is een initiatief van het NIC. Meer weten over het NIC?

Europees netwerk

De meeste implementatiekennis komt uit de Verenigde Staten. Gezien het steeds breder erkende belang van context als factor bij implementatie, roept dat de vraag op of de kennis uit de VS zich één op één laat vertalen naar Europa. In 2015 is er daarom het European Implementation Collaborative (EIC) opgericht. Doelen van het EIC zijn:

  • Promote greater awareness and understanding of implementation science and practice within and across European welfare and human service systems.
  • Create an infrastructure for cross-European exchange of the ‘know what’, ‘know why’, and ‘know how’ of implementation practice and science.
  • Identify and develop a common Europe-specific knowledge base and language on implementation in order to define the specific contextual factors of the European human service delivery systems that encompass implementation work in European countries.
  • Link the individuals and groups working in this area in Europe back to the growing global community of implementation science and practice and contribute a European perspective to the wider development of the field.

Inmiddels hebben zes nationale netwerken (Denemarken, Ierland, Italië, Nederland, Zweden en Engeland) zich actief aangesloten bij het EIC en zijn er +/- 120 leden. Voor meer informatie kan je terecht op www.implementation.eu

Wereldwijd netwerk

In 2012 is het Global Implementation Initiative (GII) opgericht met als doel om een wereldwijde kennisinfrastructuur op te zetten rond implementatie in het sociale domein. Het GII kent drie initiatieven; de organisatie van de tweejaarlijkse Global Implementation Conference (GIC), de ontwikkeling van een Global Implementation Society (GIS), en het organiseren van een Global Implementation University. De eerst volgende GIC zal plaatsnemen op 20 en 21 juni in Toronto, Canada. Voor meer informatie, zie www.globalimplementation.org

Join the community!

Op de websites van de bovenstaande netwerken vind je nuttige documenten, webinars van prominente implementatie onderzoekers, best-practices en blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit implementatieland. Wil jij kennis delen, opdoen en ontwikkelen over implementatie in het sociale domein? Word dan dus zeker lid van één of meerdere van bovenstaande netwerken. Want waarom moeilijk doen als het samen kan?

Pauline Goense, Onderzoeker lectoraat ‘Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd’, Hogeschool van Amsterdam

Succesvol veranderingen implementeren