Drie vragen aan Hanneke Monden-Oosterveld

21 december 2016, 11.00

Drie vragen aan Hanneke Monden-Oosterveld over de Startbijeenkomst Preventie in de Buurt voor GGD en ROS (regionale ondersteuningsstructuur).

Met welk doel organiseer je deze bijeenkomst?

We nodigen GGD en ROS voor deze startbijeenkomst uit om de plannen van het vervolgproject ‘Preventie in de Buurt ’ te delen. Het project richt zich op het versterken van preventie in de wijk met en vanuit de huisartsenpraktijk. Goede samenwerking in de wijk kan de gezondheid van inwoners immers verbeteren. Professionals uit de publieke gezondheid, het welzijn, de huisartsenpraktijk en andere eerstelijns professionals zoeken elkaar daarom steeds nadrukkelijker op. Wat is nodig voor een duurzame samenwerking en hoe kunnen we professionals in de wijk faciliteren om werken aan gezondere burgers vanzelfsprekender en makkelijker te maken?

Waarmee hoop je dat deelnemers aan de slag gaan na afloop van de bijeenkomst?

Met Preventie in de Buurt hebben we in 2015 samen met de ROS en GGD in totaal 9 regionale netwerkbijeenkomsten  georganiseerd, waar lokale goede voorbeelden en handige materialen centraal stonden. Deze bijeenkomsten waren een inspiratiebron voor deelnemers om zelf aan de slag te gaan. We willen de samenwerking met GGD en ROS graag voortzetten. Onder andere door samen werksessies te organiseren om zo in wijken de samenwerking aan gezondheid een impuls te geven.

Wat is jouw gouden tip als het gaat om veranderen, en kun je deze aan de hand van een concreet voorbeeld toelichten?

Een verandering is alleen mogelijk als professionals de meerwaarde ervan inzien. Waarom zou je bijvoorbeeld als huisarts samenwerken met andere professionals in de wijk? Als je ziet dat het de gezondheid van inwoners ten goede komt en dat je eigen werkdruk afneemt als je bijvoorbeeld kunt doorverwijzen naar collega’s in de wijk, dan zul je sneller ermee aan de slag gaan.

Succesvol veranderingen implementeren