Bijeenkomst PROM Platform

PROM Platform

6 feb 2018 , 15.00-17.30 uur / Utrecht

Deelnemen

De bijeenkomst van het PROM Platform staat op 6 februari 2018 in het teken van de Week van de Implementatie. De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht van 15:00-17:30 uur. PROMs zijn vragenlijsten over de ervaren gezondheidstoestand (algemeen, fysiek, psychisch en sociaal functioneren).

Het PROM Platform is een onafhankelijk platform dat zich inzet voor:

  • het uitwisselen, bundelen en stimuleren van wetenschappelijke kennis
  • het gebruik in de dagelijkse praktijk van patiënt gerapporteerde uitkomsten ook wel ‘Patient Reported Outcome Measures’ (PROMs) genoemd.

Het PROM Platform organiseert jaarlijks vier bijeenkomsten rondom een bepaald thema en deze keer is dat “Implementatie van PROMs”. De deelnemers aan het PROM platform zijn afkomstig uit patiëntorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, kennisinstituten, kwaliteitsregistraties en beleidsmakers.

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de secretaris van het PROM Platform: joze.braspenning@radboudumc.nl.

De producten van het PROM Platform worden beschikbaar gesteld op www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/prom-toolbox.aspx

Succesvol veranderingen implementeren