Implementeren: Samen werken aan impact

ZonMw & Consortium PalZO

Dit is een besloten activiteit. Het is niet mogelijk om u hiervoor in te schrijven.

Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en zijn of haar naasten. In het programma ontwikkelen en verspreiden we nieuwe kennis en faciliteren we samenwerking tussen stakeholders. De helft van het programmabudget wordt geïnvesteerd in implementatie. Tijdens de landelijke Week van de Implementatie vindt er voor alle projectleiders van het programma een bijeenkomst plaats met als thema implementatie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ZonMw en het Consortium PalZO.

Aan de hand van een vraaggesprek met twee concrete implementatievoorbeelden wordt ingegaan op belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie in het palliatieve veld. Ook wordt er praktijk toepasbare kennis gedeeld over implementeren en gaan de projectleiders zelf aan de slag met implementatievraagstukken binnen de eigen projecten. Daarnaast vindt er een interactieve sessie plaats waar deelnemers verbindingen gaan zoeken met andere projecten. We sluiten af met een gezellige borrel.

ZonMw & Consortium PalZO

ZonMw & Consortium PalZO


Dit is een besloten activiteit. Het is niet mogelijk om u hiervoor in te schrijven.

Succesvol veranderingen implementeren