Improving implementation practice: a one-day implementation science conference

VU University Medical Center and the Trimbos Institute

9 feb 2018 , 10.00-16.30 uur / Amsterdam

In toenemende mate erkennen professionals en onderzoekers in de zorg het belang van een effectieve implementatie van effectieve interventies. Het effect van een interventie wordt immers zowel bepaald door de effectiviteit als de implementatie. Implementatieprocessen worden tegenwoordig steeds meer en beter gevoed door wetenschappelijke inzichten en methoden om de implementatie te verbeteren.

Het symposium heeft ten doel om kennis over de wetenschap van implementatie, waaronder (onderzoeks-)methoden en instrumenten, te delen. Zowel theoretische als praktische onderzoeken en inzichten komen aan bod, waaronder een drietal succesverhalen van effectieve implementatie.

Een kleine greep uit het diverse aanbod:

  • Professor Shaun Treweek, University of Aberdeen, United Kingdom
  • Professor Enola Proctor, Washington University, United States
  • Professor Han Anema, VU medisch centrum
  • Odile Smeets, Trimbos-instituut
  • Christiaan Vis, VU Amsterdam
  • Barbara van der Linden, ZonMw

Voertaal tijdens het symposium is Engels.

VU Amsterdam, VU University Medical Center, Trimbos Institute

VU University Medical Center and the Trimbos Institute


VUmc Amsterdam (Amstelzaal)

De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

Succesvol veranderingen implementeren