Research meeting Successful innovation and implementation in health care:

Implications of underlying concepts of science and choices in research methodologies

Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid UMCG

Dit is een besloten activiteit. Het is niet mogelijk om u hiervoor in te schrijven.

Aan de hand van een casestudie binnen de revalidatiegeneeskunde wordt besproken en bediscussieerd hoe de ervaren kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen en in co-creatie met professionals en patiënten innovaties te ontwikkelen en te implementeren.

Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid UMCG

Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid UMCG


Dit is een besloten activiteit. Het is niet mogelijk om u hiervoor in te schrijven.

Succesvol veranderingen implementeren