Triple P Online:

Webinar

Triple P Nederland

6 feb 2018 , 10.00-12.00

Deelnemen

Tijdens deze webinar leer je meer over hoe je de online cursus van Triple P (Triple P Online) kunt implementeren in je organisatie, we bespreken voor welke ouders het programma geschikt is en gaan ook in op de inhoud van Triple P Online. De interactieve online interventie is ontwikkeld om positieve opvoedvaardigheden te stimuleren. Denk aan positieve aandacht geven, prijzen, vaardigheden aanleren, een plan maken om problemen te voorkomen in risicovolle situaties en effectief ingrijpen bij ongewenst gedrag. De interventie leert ouders ook om deze principes toe te passen op specifieke situaties en samen met hun partner als team op te voeden en om te gaan met stress. Triple P Online wordt steeds vaker gebruikt, bijvoorbeeld als er wachtlijsten in de jeugdhulp zijn. Of als ouders niet kunnen of willen deelnemen aan een oudercursus. Ouders ontvangen een code van een verpleegkundige van de GGD of kopen zelf een inlogcode.

Meer weten? Meld je dan aan voor de webinar!

Triple P Nederland

Triple P Nederland


Online

Achter je eigen PC


Deelnemen

Succesvol veranderingen implementeren