Hoe blijf je vakbekwaam?

08 november 2017, 21.44

Iedereen die aanklopt voor hulp – jong en oud – moet kunnen rekenen op vakbekwame professionals. Vakmanschap van professionals uit zich in een samenspel van:

  1. professioneel handelen
  2. zicht hebben op resultaten
  3. reflectie op het handelen en de resultaten

plaatje

Dat vakmanschap is er natuurlijk niet ineens, de ontwikkeling daarvan start bij de opleiding en gedurende het werken leren professionals steeds meer bij.

Lerend werken

Tijdens het werk maken professionals individueel vele leercycli of veranderingscycli door. Als het goed is worden zij daar steeds beter van. Steeds meer vakbekwaam. Soms zal zo’n cyclus onbewust gaan: je doet iets als professional, stoot vreselijk je neus omdat het niet werkt en als het goed is leer je daar wat van. Misschien was het de goede aanpak, maar paste het niet bij dit gezin. Misschien leek het de goede aanpak, maar voerde je het verkeerd uit, waardoor het resultaat uitbleef. Misschien gebeurde er iets heel anders buiten jouw invloedsfeer waardoor je aanpak niet werkte. In elk geval is het goed om er even bij stil te staan: reflectie op je handelen en resultaat maakt dat je er iets van leert en kunt bedenken of je een volgende keer iets anders zou doen (en wat dan). Nóg mooier is als zo’n cyclus van leren bewust gaat: je kiest bewust een aanpak, je kijkt goed of het het beoogde resultaat heeft en je reflecteert op beide. Als je zo bewust aan het leren bent, dan ben je aan het implementeren: je plant, je doet, je checkt en je past (waar nodig) aan. Dit is te benutten op individueel niveau, elke dag, in elk werk.

Succesvol veranderingen implementeren