Over de Week van de Implementatie

Hoe bereik je patiënten rekening houdend met verschillende gezondheidsvaardigheden? Hoe implementeer je een interventie succesvol op alle basisscholen in Nederland? Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat e-health toepassingen in de praktijk gebruikt gaan worden? Hoe zet je op een goede manier patiëntervaringsvragenlijsten in? Wat kun je doen om richtlijnen effectief in te voeren? Hoe zorg je dat een verandering tot het gewenste resultaat leidt?

Implementeren van veranderingen: in welke sector en welke functie je ook werkt, we hebben er dagelijks mee te maken. De wereld om ons heen vraagt dat we steeds beter en sneller implementeren. Want innovatiebudgetten worden krapper, terwijl de vraag om nieuwe oplossingen blijft. Aandacht besteden aan het invoeren, uitvoeren, monitoren en borgen van een verandering heeft grote invloed op de effectiviteit van de verandering. De Week van de Implementatie is een initiatief van het Nederlands Implementatie Collectief.

Hoe werkt de Week?

Als professional in de jeugdsector of gezondheidszorg krijg je in de Week van de Implementatie de kans om je veranderaanpak voor het voetlicht te brengen door een activiteit te organiseren waarbij collega’s – van binnen of buiten – geïnspireerd raken. Of om deel te nemen aan deze inspirerende activiteiten door het activiteitenoverzicht te raadplegen.

Op scholen, in de kinderopvang, bij huisartsenposten, in verpleeghuizen, bij peuterspeelzalen, in welzijnsorganisaties, in ziekenhuizen, in jeugdhulpinstellingen, bij gemeenten, op hogescholen, universiteiten, enzovoort: op al die plekken vinden continu veranderingen plaats. Klein en groot. Met weinig en met veel impact. Makkelijk en moeilijk. In de Week van de Implementatie doen we een oproep om zichtbaar te maken hoe jij die verandering aanpakt en bieden we je de mogelijkheid om meer kennis over implementeren op te doen.

Er zijn van allerlei activiteiten mogelijk over diverse onderwerpen, zo lang het maar gaat over het implementeren van veranderingen in de jeugdsector en de gezondheidszorg. Als je een activiteit organiseert, kun je deze zelf op onze site plaatsen. Zo maken we samen inzichtelijk welke veranderingen er gaande zijn en hoe we deze aanpakken.