Impact versterken: rol van implementatie en evaluatie

ZonMw

5 feb 2019 , 13.00 - 14.30 uur / Den Haag

Impact is hot. Maar hoe definieer je impact? Hoe realiseer je impact en hoe toon je het aan? Welke rol spelen de begrippen implementatie en evaluatie daarbij?

ZonMw heeft recent, op basis van haar visie op impact, een Impact Assessment Framework ontwikkeld. Hoe is het tot stand gekomen? Hoe kan zo een framework (organisatiebreed) effectief worden ingezet? En hoe kunnen we zorgen dat we werkelijk leren en zo het realiseren van impact steeds blijven verbeteren?

In deze workshop worden visies en aanpakken gedeeld: zowel van ZonMw als workshopdeelnemers.

Voor wie?

Evaluatoren, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die met implementatie, impact en evalueren bezig zijn.

Let op: voor deze bijeenkomst zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Meld je aan bij Joey Gijbels, gijbels@zonmw.nl.

ZonMw


ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indi├ź 334
2593 CE Den Haag

Succesvol veranderingen implementeren