Workshop Mensen betrekken bij implementatie:

oefenen met 'liberating structures'

Zorginstituut Nederland

5 feb 2019 , 14.00 - 16.30 uur / Diemen

In een bijeenkomst, in een team of in een gesprek ben je vaak bezig mensen te betrekken bij je implementatie-activiteiten. Hoe doe je dat steeds beter? Hoe kan je een team, bijeenkomst of gesprek zodanig faciliteren dat iedereen betrokken en enthousiast raakt?

De werkmethoden ‘liberating structures’ maken het mogelijk in dialoog en cocreatie betrokkenheid van mensen op de inhoud te realiseren. Het gaat om simpele interacties die het makkelijker maken om mensen te betrekken en enthousiast te laten meedoen.

In deze workshop laten we verschillende ‘liberating structures’ de revue passeren en gaan we met een paar oefenen. Na afloop van de workshop ben je in staat zelf de werkmethoden uit te proberen en te gaan leren toe te passen in je werk.

Voor wie?

Implementatiedeskundigen, kwaliteitsfunctionarissen, zorgprofessionals, onderzoekers, projectleiders, kennismakelaars en veranderkundigen.

Waar?

De workshop wordt gehouden bij Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1 te Diemen.
Meld je aan bij Madelon Rooseboom, mrooseboom@zinl.nl

Zorginstituut Nederland


Willem Dudokhof 1
1112 XH Diemen

Succesvol veranderingen implementeren