Speeddaten met implementatie experts

14 mei 2018, 15.15

Barbara van der Linden is werkzaam bij ZonMW. “Implementatie is de laatste 15 jaar een professioneel vakgebied geworden. In die tijd hebben veel mensen op allerlei manieren over de volle breedte kennis en ervaring opgedaan met succesvol implementeren. Zo veel dat er inmiddels sprake is van een virtuele infrastructuur van implementatie-expertise.” Er zijn in Nederland verschillende implementatienetwerken waaraan deze experts verbonden zijn. “Het netwerk van ZonMw opgebouwd vanuit kennisontwikkeling en onderzoek, het Nederlands Implementatie Collectief vanuit de jeugdhulp en publieke gezondheidszorg en het LeerPlatform voor implementatie-experts. Deze drie netwerken overlappen gedeeltelijk en verbinden zich om elkaar te versterken en aan te vullen vanuit hun eigen invalshoek: op niveau van zorgdomeinen en vanuit een verschillende focus (respectievelijk kennistoepassing/onderzoek, landelijke kennisdeling en expertiseopbouw). We willen deze netwerken van experts zichtbaar maken op www.zorgvoorinnoveren.nl. Daarmee worden implementatie-experts vindbaar voor mensen die een innovatie naar de zorg willen brengen én voor zorgverleners die hulp nodig hebben om innovaties te implementeren.”

Zorg voor Innoveren is een initiatief van VWS, ZonMW, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. In de Week van de Implementatie organiseert Zorg voor Innoveren op 8 februari het innovatiecafé waar je kunt speeddaten met implementatie experts. Meer info vind je hier.